Chính sách hoàn tiền

Trả hàng và hoàn lại tiền.

1. Chúng tôi sẽ gửi một sản phẩm thay thế miễn phí nếu chúng tôi gửi hàng sai hoặc bị hư hỏng. Vui lòng thông báo trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được bưu kiện.

2. Chúng tôi sẽ chấp nhận trả lại các phụ kiện chưa được niêm phong và chưa mở trừ phí giao hàng và 50% phí dịch vụ trong trường hợp bạn quyết định trả lại hàng. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

3. Trong trường hợp bưu kiện được trả lại bởi dịch vụ chuyển phát, vui lòng tham khảo chính sách vận chuyển

4. trong trường hợp bưu kiện bị hư hỏng xin vui lòng tham khảo các chính sách vận chuyển. Để nêu rõ giá trị đầy đủ, bạn sẽ cần phải trả phí bảo hiểm. Nếu phí này không được thanh toán, bưu kiện sẽ không được trả lại hoặc hoàn lại tiền.